| |

KYTOS services advertised in ThuySan Vietnam

[EN]
KYTOS is proud to make microbiome management services more accessible to the Vietnamese market!

👉 Check out our article on page 66 of the latest magazine Thuysan Vietnam magazine (https://lnkd.in/d52AsVgG) for more information.

Our innovative KYTOS technology helps you make informed microbiome management decisions during every step of the farming process. Join us on our mission to make microbiome management smarter, easier, and more accessible.

[VN]
KYTOS tự hào cung cấp dịch vụ cho thị trường Việt Nam!

👉 Hãy xem bài viết của chúng tôi trên trang 66 của tạp chí Thuysan Vietnam (https://lnkd.in/d52AsVgG) mới nhất để biết thêm thông tin.

Công nghệ KYTOS sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc quản lý hệ vi sinh trong từng bước của quy trình nuôi.

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong sứ mệnh giúp việc quản lý hệ vi sinh trở nên thông minh hơn, dễ dàng hơn và dễ tiếp cận hơn.

#management #farming #technology #hatchery