|

Introducing KYTOS to the Vietnamese market

Spreading the word on Microbiome Management in Vietnam!

Shrimp and Fish farmers are passing by to become informed on our technology and how it can help them make their microbiome management 📈 Smarter, 🏠 Easier, and 🧪 Accessible.

Amazing to see the wide-spread interest by farmers in Grouper, Barramundi, Squid Snail, Shrimp, hatcheries, and many others.

Are you in Vietnam and interested in a demo or more information?
👉 ngan@kytos.be
👉 https://lnkd.in/ehwEKh4Z

—-

Quảng bá rộng rãi công nghệ quản lý hệ vi sinh vật tại Việt Nam!

Những người nuôi tôm và cá đang ghé thăm Kytos để tìm hiểu thông tin về công nghệ mới và cách nó có thể giúp họ quản lý hệ vi sinh vật của mình 📈 Thông minh hơn, 🏠 Dễ dàng hơn và 🧪 Dễ tiếp cận.

Thật ngạc nhiên khi thấy sự quan tâm rộng rãi của nông dân nuôi cá mú, cá chẽm, ốc hương, tôm, trại giống và nhiều trại nuôi khác.

Bạn đang ở Việt Nam và quan tâm đến thử nghiệm công nghệ mới này hoặc muốn biết thêm thông tin?

👉 ngan@kytos.be
👉 https://lnkd.in/ehwEKh4Z